Členské příspěvky

 

ODDÍLU B A S K E T B A L U     

      TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD

 

Výkonný výbor oddílu basketbalu TJ Jiskra Havlíčkův Brod schválil výši a splatnost členských příspěvků na sezónu 2023/2024.

 

Členské oddílové příspěvky 2023:

Dospělý a mládež: (aktivní člen – hráč/ka) 4000,-Kč (2×2000)
Mládež: (aktivní člen – hráč/ka U11 + hráč/ka nehrající soutěž)  3000,-Kč (2×1500)
Přípravka: (první rok člen  oddílu) 2000,-Kč (2×1000)
Druhý a každý další člen z jedné rodiny: (který není výdělečně činný) 1000,-Kč
(2×500)
Ostatní: (nehrající soutěž) 500,-Kč

Pokud někdo věnuje a nebo zprostředkuje peněžní sponzorský dar (dále jen dar) v minimální výši 6.000,-Kč a více, v období od 01.09. do 31.01. daného roku v aktuální sezóně je od placení členského příspěvku zproštěn.

Příspěvky se vybírají se splatností do 31.10.2023, možnost uhradit na 2x 2.000,-Kč, poslední úhrada do 28.02.2023. Příspěvek je možné uhradit v prvním termínu celý najednou.

Pokud na začátku roku 2023 náklady výrazně stoupnou (energie, nájmy, pohonné hmoty apod.) bude nutné ke druhé splátce připočítat zvláštní členský příspěvek, jehož výše bude stanovena s ohledem na aktuální situaci!!!

V předem dohodnutých případech může být příspěvek placen měsíčně částkou 334,-Kč ve dvanácti splátkách trvalým příkazem.

Příspěvky se platí převodem na účet:  1120052379/0800, v.s. 03, do textu pro příjemce napsat BASKETBAL + příjmení a jméno – v případě stejného příjmení připsat i rodné číslo.
Pokud budete posílat na účet celou částku najednou za více členů rodiny, napíše se do zprávy pro příjemce jméno a příjmení (jednoho), nejlépe nejstaršího člena rodiny.

V přípravce se vybírají příspěvky v hotovosti (lze i na účet) s tím, že první splátka se neplatí = zdarma a platí se až druhá splátka ve výši 1000,-Kč.

Pokud si nebudete jisti, jaká výše členských příspěvků se na Vás vztahuje, zašlete dotaz na jiskrahb.basket@seznam.cz.

 

Podrobnější
informace o způsobu placení, výše příspěvků a důležitých zásad pro chod oddílu jsou
na www.baskethb.cz pod odkazem O klubu a
kolonce Ke stažení.